Товарний облік магазину роздрібної торгівлі

Для максимально ефективного управління магазином, контролю збереження товарів, отримання актуальних даних про стан товарних запасів необхідно вести облік всіх товарів що поступають і відображати всі операції, пов’язані з їх вибуттям.

Перевірка оформлення товарних операцій, виявлення неходових товарів, матеріальна відповідальність за товари, своєчасне оприбуткування товарів, інвентаризація, контроль валового доходу, ціноутворення – основні завдання товарного обліку магазину роздрібної торгівлі.

Коли керуючий магазином має можливість отримувати оперативну облікову інформацію, обрана оптимальна схема обліку, облік організований відповідно до договора матеріальної відповідальності, показники бухобліку знаходяться в єдиній базі, проводяться заплановані і незаплановані інвентаризації, – не утворюються умови, які можуть сприяти розкраданню матеріальних цінностей.

Надходження товару

У роздріб товари надходять від виробників або дистриб’юторів і повинні мати супровідні документи, оформлені в установленому порядку (наприклад, товарно-транспортна накладна).

Всі реалізовані в магазинах товари повинні супроводжуватися документами якості та безпеки для покупців.

Товари, що поступають до магазину, оприбутковуються в день надходження за фактом їх наявності матеріально відповідальними особами.

Облік продажу товарів у роздріб

Продаж товару в магазині оформляється видачею чека ККМ і відображенням у виручці касира за зміну.

Автоматизація обліку роздрібного магазину

Отримання інформації про проданий товар за будь-який період часу, що дозволить не замовляти зайві товари і замовляти тільки ходовий товар. автоматична реєстрація покупок, що перешкоджає розкраданню товарів. Оперативне проведення інвентаризації. Збільшення швидкості обслуговування покупців без нарощування кількості торгового персоналу і втрати обсягу продажів. Мінімізація помилок, допущених введенням даних вручну.

І це не всі переваги автоматизації обліку магазину роздрібних товарів.

Дуже важливо, щоб обрані методи обліку товарів у магазині роздрібної торгівлі забезпечували власника магазину достовірною та актуальною інформацією про товарообіг, були сучасними і технологічними.

Товарний облік магазину роздрібної торгівлі - ABM Retail

Система управління ABM Retail дозволяє вести прозорий товарний облік магазину роздрібної торгівлі

Товарний облік магазину роздрібної торгівлі

Related Posts